Στόχοι

Οι στόχοι της εταιρείας περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Την παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία ψαριού αρίστης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές στην τοπική και ευρωπαϊκή αγορά.
  • Την τήρηση υψηλών προδιαγραφών, ως προς την υγιεινή την ασφάλεια και φρεσκότητά των πιστοποιημένων ψαριών, με τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και αυστηρών διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου.
  • Την καθιέρωση, στήριξη και εδραίωση μακροχρόνιων σχέσεων με τους αγοραστές και τους συνεργάτες μας.
  • Την διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρίας μας στην παγκόσμια αγορά.