Επιχειρηματική επίσκεψη 35 Εμπορικών & Οικονομικών Ακολούθων Ξένων Πρεσβειών στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας & στο Συσκευαστήριο της ΣΑΩ A.B.E.E

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος σε συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα για την προώθηση, προσέλκυση και υποστήριξη άμεσων επενδύσεων "INVEST IN GREECE", στα πλαίσια της δράσης  πρωτοβουλία SYNERGASSIA διοργάνωσαν επιχειρηματική επίσκεψη 35 Εμπορικών & Οικονομικών Ακολούθων Ξένων Πρεσβειών στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.


Η αποστολή των εκπροσώπων των ξένων Πρεσβειών είχε την ευκαιρία να συλλέξει στοιχεία για την οικονομική εικόνα της Δυτικής Ελλάδας και τις ευκαιρίες επενδύσεων στην περιοχή και ακολούθως να ενημερώσει επιχειρηματίες και αρμόδιους φορείς των ξένων χωρών.


Στα πλαίσια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν  επιχειρηματικές συναντήσεις  στις 27 Ιανουαρίου 2012, στο συνεδριακό χώρο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, και ακολούθως επίσκεψεις σε επιχειρήσεις της περιοχής συμπεριλαμβανομένου του συσκευαστηρίου της ΣΑΩ A.B.E.E.