Ιστορία

Η ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στους τομείς της καλλιέργειας και εμπορίας ψαριών. Ιδρύθηκε το 2003 από ανθρώπους που αγάπησαν τη θάλασσα και εργάστηκαν σε αυτή για πολλά χρόνια.

Η εμπειρία μας αυτή μάς έχει βοηθήσει ώστε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας και να στοχεύσουμε στα σημεία τα οποία διαφοροποιούν και προσδίδουν μοναδικότητα στο προϊόν μας: φρεσκότητα, ποιότητα, υγιεινή.

Σφραγίδα και εγγύηση στη δουλειά μας αποτελεί αναμφίβολα το έμπειρο προσωπικό μας το οποίο έχει μυηθεί, χρόνια τώρα, στο φρέσκο ψάρι, στη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας και στις αυστηρές προδιαγραφές υγιεινής.

Οι ιχθυοτροφικές μας μονάδες βρίσκονται στην περιοχή της Νήσου Οξειάς, η οποία προστατεύεται από τη Συνθήκη Ramsar και Natura 2000 και συνιστά λόγω της μοναδικότητάς της αυτής, το ιδανικό περιβάλλον για την ιχθυοκαλλιέργεια. Παράλληλα, η γεωγραφική συγκέντρωση των μονάδων μας επιτρέπει τη διατήρηση μιας λιτής, αυστηρής και ευέλικτης δομής ώστε να ανταποκρινόμαστε και στις πιο δύσκολες απαιτήσεις των πελατών μας.

 Εταιρικό Προφίλ  

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα